Felnőttek oktatása

felnőttek szakmai oktatása

KIKNEK KÍNÁLJUK A KÉPZÉSEINKET?

 • Azoknak a tanulóknak, akik nem kívánnak felsőoktatási intézményben továbbtanulni, vagy nem nyertek felvételt felsőoktatási intézménybe.
 • Azoknak a tanulóknak, akik 13-14 évesen nem tudatos pályaválasztási döntést hoztak, hogy nagyobb ön- és pályaismerettel érdeklődésüknek és képességeiknek valóban megfelelő szakmát sajátíthassanak el.
 • Azoknak a pályakezdőknek, akik első szakmájukkal nem tudtak elhelyezkedni a munkaerő-piacon.
 • Azoknak a munkavállalóknak, akik jelenleg munka nélkül vannak, de szeretnének minél előbb elhelyezkedni a munkaerőpiacon, akár szakmaváltással is.
 • Azoknak a munkavállalóknak, akik hosszabb, inaktív időszak után térnek vissza a munkaerőpiacra (pl. gyes), és korábbi szakmájukat szeretnék kiszélesíteni.
 • Azoknak a munkavállalóknak, akik lakóhelyet változtattak, és meglévő szakmájukra a helyi munkaerőpiacon nem mutatkozik kereslet, így sze­retnének a helyi gazdaság igényeihez jobban illeszkedő szakmát elsajátítani.
 • Azoknak a munkavállalóknak, akik vállalkozásba kezdtek, és szeretnék vállalatuk profilját, szolgáltatási kínálatát bővíteni.
 • Azoknak a munkavállalóknak, akik elhelyezkedtek a munkaerőpiacon, de tovább szeretnék bővíteni szaktudásukat, szeretnék növelni piaci versenyképességüket.

MILYEN FELTÉTELEK MELLETT LEHET RÉSZT VENNI A FELNŐTTEK SZAKMAI OKTATÁSÁBAN?

 • Gimnázium, technikum, vagy szakképző iskola elvégzése után az, aki a huszonötödik életévét betölti, kizárólag felnőttek szakmai oktatásában kezdhet új tanévet.
 • Szakképző intézményben a nappali oktatás munkarendje szerinti felnőttek oktatása azok számára érhető el, akik még nem rendelkeznek szakmával.
 • A tanuló attól az évtől kezdődően, amelyben iskolarendszerű szakképzésben az első szakmáját megszerezte, új tanévet a második szakma megszerzésére irányuló képzésben kizárólag felnőttek szakmai oktatásában kezdhet.
 • A felnőttek szakmai oktatása keretében folyó szakképzésben szakképzési munkaszerződés köthető.
 • A szakmajegyzékben az 5-ös számmal kezdődő képzések esetén a bemeneti követelmény az érettségi, illetve szakmától függően egészségügyi alkalmassági vizsgálat. Ebben az esetben a képzés maximális ideje 2 év.
 • 8 általánossal rendelkező jelentkezők esetén a képzés minimális ideje 3 év.
 • A felnőttképzési jogviszony keretében folyó szakmai oktatásban
  • a szakmai oktatás időtartama legfeljebb a negyedére,
  • az óraszám legfeljebb a nappali rendszerű szakmai oktatás óraszámának negyven százalékáig csökkenthető.

BEIRATKOZÁS

A BEIRATKOZÁSHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK:
 • a jelentkező nevére kiállított személyi azonosító igazolvány,
 • a lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
 • a jelentkező által elvégzett iskolai évfolyamokról kiállított bizonyítvány,
 • az elvégezni kívánt szakma megjelölése.

 

A 2021. szeptember hónap során felnőttek oktatásában indítandó képzések

 

Szakma megnevezése

Képzés helye

A képzés indításának tervezett időpontja

Azonosító szám

Ágazat megnevezése

Megjegyzés

Asztalos

Pápa

2021. szeptember 1.

Szakmajegyzék

4 0722 08 01

08. Fa- és bútoripar

Esti rendszer, képzési idő 1 év, érettségi vagy szakképesítés, egészségügyi alkalmasság, bemeneti mérésen megfelelés

Hegesztő

Pápa

2021. szeptember 1.

Szakmajegyzék

4 0715 10 08

10. Gépészet

Esti rendszer, képzési idő 1 év, érettségi vagy szakképesítés, egészségügyi alkalmasság, bemeneti mérésen megfelelés

Kereskedelmi értékestő

Pápa

2021. szeptember 1.

Szakmajegyzék

4 0416 13 02

13. Kereskedelem

Esti rendszer, képzési idő 1 év, érettségi vagy szakképesítés, egészségügyi alkalmasság, bemeneti mérésen megfelelés

Villanyszerelő

Pápa

2021. szeptember 1.

Szakmajegyzék

4 0713 04 07

04. Elektronika és elektrotechnika

Esti rendszer, képzési idő 1 év, érettségi vagy szakképesítés, egészségügyi alkalmasság, bemeneti mérésen megfelelés